Integritetspolitik hos VAK

1. Registeransvarige

Namn: VAK Sverige Ab
Företagsnummer: 556619-0376
Adress: Omformargatan 15, 721 37 Västerås

2. Kontaktperson för frågor som gäller registret

Namn: Tuomas Vasama
Tel. +358 20 7656 361
E-mail: tuomas.vasama@vak.fi

3. Namn av register

Kundregister av VAK Sverige Ab

4. Varför behandlas personlig information

Personlig information används bara för att identifiera och betjäna kunden.
Personlig information behandlas för att sköta och utveckla kundrelationen.

5. Informationsinnehåll av registret

Informationsinnehållet av registret består av information som samlas via blanketter på företagets webbsidor. Som rättslig grund för samling av all information i registret gäller personens eget samtycke. Registret innehåller följande personlig information beroende på blanketten:

Kontaktblankett: namn och e-mail

Beställningsformulär för reservdelar: förnamn, efternamn, e-mail samt e-mail för beställningsbekräftelse, telefonnummer, faktureringsadress, leveransadress och reg.nummer på släpet, tillverknings- eller serienummer.

6. Regelrätta informationskällor

Personlig information samlas från blanketter på registeransvariges webbsidor.

7. Regelrätt delning av information

Personlig information behandlas av registeransvarige och personer som behandlar personlig information för registeransvarigen. Personlig information dels inte med en tredje part, med undantag av myndigheter i lagstadgade fall.

8. Utdelning av information utanför EU eller europeiskt samarbetsområde

Information i kundregistret ges inte ut till andra håll än registeransvarige och behandlare av personlig information. Servrar som behandlar informationen ägs och kontrolleras av en utomstående tjänsteleverantör som registeransvarigen utvalt. Denna tjänsteleverantör ansvarar för att informationen inte hamnar till länder utanför EU eller europeiskt samarbetsområde.

9. Bevaring av personlig information

Personlig information bevaras så länge det anses vara nödvändigt. Onödig information förstörs.

10. Principer i dataskydd

Den av registeransvarige utvalda tjänsteleverantören av server för webbsidor
är ansvarig för serverns behövliga skyddande.
Även själva registret äggs och kontrolleras av den utomstående tjänsteleverantören som ansvarar för registrets tekniska skyddande. Registret förutsätter identifiering.

11. Rätt att göra invändningar

Den registrerade har rätten att kontrollera vilka personuppgifter är bevarade över honom i kundregistret. Kontrollrätten är avgiftsfri en gång om året. Den registrerade har även rätten att be korrigering eller radering av sina personuppgifter.
Begäran av korrigering, kontroll eller radering av personuppgifter skall lämnas skriftlig till den ansvariga kontaktpersonen. Den registrerade personen identifieras genom ett giltigt officiellt identitetsbevis med foto.

12. Användning av cookies

Registeransvariges webbsidor använder egna och tredje parters cookies för att förbättra användbarheten. Cookies samlar information över t.ex. rörelser och beteende av dem som besöker webbsidorna. Vissa cookies kan vara erforderliga för att registeransvariges webbsidor skall fungera rätt.

13. Om tjänster och registrar av en tredje part

Tjänster av en tredje part kan samla information om besökare enligt sina gällande villkor.

Google

Analytiska uppgifter över registeransvariges webbsidor samlas av Google Analytics som är en tjänst av Google LLC. Webbsidorna använder Google reCAPTCHA som skall se till att uppgifter skickade av robotprogram inte lagras i registret. Google Maps – tjänsten används för att visa företagets huvudkontor på kartan.
Googles integritetspolitik beskrivs i adressen:

https://www.google.com/intl/fi/policies/privacy/